Rekonstrüktif Ameliyatlar

Deri Tümörleri
Ülkemizde her yıl tanı konulan kanser tipleri arasında en yaygın görülenlerinden biri de deri kanserleridir. Melanom, bazal hücreli karsinoma (BCC) ve yassı hücreli karsinoma (SCC) en sık görülen alt tiplerdir.

Detaylı İncele

Meme Kanseri Sonrası Meme Onarımı
Meme kanseri, kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden birisidir. İstatistiklere göre, dünyada her sekiz kadından biri hayatının belirli bir döneminde meme kanserine yakalanır. Bu hastalıkta erken teşhisin yaygınlaşması ile tedavi başarısı artmış ve hastaların beklenen yaşam süreleri uzamıştır. Bu nedenle hastanın kanser tedavisi sonrasında yaşam kalitesini yükseltmek giderek daha çok önem kazanmıştır.

Detaylı İncele

Çene Cerrahisi
Çene cerrahisinin ilgi alanlarından biri ortognatik cerrahidir. Ortognatik cerrahi alt ve üst çene kemiklerinin, şekilsel bozuklukları düzeltmek için ameliyatla hareket ettirilmesini tanımlayan bir terimdir. Bu ameliyatların esas amacı alt ve üst çene arasında ideal bir dişsel kapanış ilişkisi sağlamak ve estetik açıdan en uygun yüz görünümü elde etmektir.

Detaylı İncele

Yanıklar
Yanıklar, dokuların dayanabileceğinin üzerinde enerjiye maruz kalmaları sonucu ortaya çıkan yaralanmalardır. Bahsedilen enerji sıklıkla ısı enerjisi olmakla birlikte, elektrik enerjisi, kimyasal enerji veya radyasyon enerjisi de olabilir. Yanıklar hızlı bir değerlendirme ve müdahale gerektiren yaralanmalardır. Basit bir yara pansumanından öte özel bir ilgi ve bilgi birikimi gerektirirler.

Detaylı İncele

İyileşmeyen Yaralar
Yara, çeşitli nedenlerle doku bütünlüğünün bozulmasıdır. Bu nedenler bazen travmalarda olduğu gibi vücut dışı nedenlerle, bazen de şeker hastalığı, damar tıkanıklığı vs. diğer sağlık problemlerine bağlı olarak ortaya çıkarlar. Tüm yaraların iyileşmek için uygun bir ortama ve zamana ihtiyacı vardır. Bazı durumlarda uygun bakım yapılsa da yaraların iyileşmesi gecikebilir. İyileşme sürecinin herhangi bir aşamasında takılı kalmış bu yaralara kronik yara denir.

Detaylı İncele