Meme Kanseri Sonrası Meme Onarımı

Meme kanseri, kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden birisidir. İstatistiklere göre, dünyada her sekiz kadından biri hayatının belirli bir döneminde meme kanserine yakalanır. Bu hastalıkta erken teşhisin yaygınlaşması ile tedavi başarısı artmış ve hastaların beklenen yaşam süreleri uzamıştır. Bu nedenle hastanın kanser tedavisi sonrasında yaşam kalitesini yükseltmek giderek daha çok önem kazanmıştır.

 

Meme kaybı sosyal ve psikolojik açıdan hastaları olumsuz yönde etkilemektedir. Bu tür organ kayıpları hastaların beden algısının bozulmasına ve kadınlık değerlerinin azaldığını düşünmelerine neden olmaktadır. Bu da gerek ailesi, gerekse çevresiyle ilişkilerinin bozulmasına sebebiyet vermektedir. Meme kanseri sonrası meme onarımları hastaların yaşam kalitelerini yükseltmekte, ruhen ve bedenen daha iyi bir hale gelmelerini sağlamaktadır.

 

Meme onarımı, zamanlama açısından iki şekilde yapılabilir. Bunlardan biri eş zamanlı ya da anında onarımdır. Bu durumda, memenin alınması ameliyatı ile eş zamanlı yeniden meme yapılması söz konusudur. Diğer uygulama ise hastalıksız geçirilen bir süreden sonra onarım uygulanmasıdır. Buna da geç dönem onarım denir.

 

Yeniden meme oluşturmak için kullanılabilecek bir yöntem hastanın kendi dokuları ile meme onarımıdır. Hastanın kendi dokusu ile yapılan meme onarımı için ilk sırada tercih edilen bölge, göbek alt kısmındaki karın dokusudur. Bu yöntem birçok kadın için, alt karın bölgesindeki yağlardan da kurtulmuş olduğu için avantajlıdır. Doğru hasta seçimi yapıldığı ve deneyimli cerrahlar tarafından yapıldığında komplikasyon oranı düşüktür. Estetik sonuçları oldukça iyidir.

 

Kullanılabilecek bir diğer yöntem ise silikon meme protezi ile meme onarımıdır. Ancak bu yöntem en az 2 seans gerektirmektedir. Memenin alındığı bölgede deri yetersizliği söz konusu olduğundan, 1. Seansta  derinin doku genişleticiler kullanılarak genişletilmesi gerekmektedir. Ardından meme derisi yeterince genişledikten ve bir süre bekletildikten sonra ikinci bir ameliyatla bu genişletici çıkarılıp yerine kalıcı protezler yerleştirilmektedir. Küçük-orta büyüklükte memeye sahip, ışın tedavisi uygulanmamış, çok şişman olmayan, büyük bir cerrahi girişim istemeyen ya da büyük cerrahi girişimin tıbbi açıdan uygun olmadığı hastalar, silikon protez ile meme onarımı için uygun adaylardır. Ancak memelerin büyüklüğü ve şekli, tavsiye edilen tedaviyi ve sonuçları doğrudan etkilemektedir. Doku genişleticisi ile yapılan meme onarımı, alınmış olan memenin tam bir kopyasını oluşturamaz.

 

Meme onarımları artık tüm dünyada meme kanseri tedavisinin bir parçası olarak kabul edilmektedir. Meme kanseri hastaları bu konuda doktorlarından ayrıntılı bilgi talep etmelidirler.