İyileşmeyen Yaralar

Yara, çeşitli nedenlerle doku bütünlüğünün bozulmasıdır. Bu nedenler bazen travmalarda olduğu gibi vücut dışı nedenlerle, bazen de şeker hastalığı, damar tıkanıklığı vs. diğer sağlık problemlerine bağlı olarak ortaya çıkarlar. Tüm yaraların iyileşmek için uygun bir ortama ve zamana ihtiyacı vardır. Bazı durumlarda uygun bakım yapılsa da yaraların iyileşmesi gecikebilir. İyileşme sürecinin herhangi bir aşamasında takılı kalmış bu yaralara kronik yara denir.

 

*Felçli hastalarda görülen “yatak yaraları

*Şeker hastalarında görülen “diyabetik ayak yaraları

*Atar damar tıkanıklığına bağlı gelişen yaralar

*Toplar damar yetmezliğine bağlı gelişen yaralar

*Radyoterapiye bağlı oluşan yaralar

*Kullanılan ilaçlar veya enfeksiyon nedeniyle iyileşmeyen yaralar

Kronik yaralara örnek olarak sayılabilir.

 

Kronik yara tedavisinde öncelikle yaraya yol açan nedenlerin belirlenip ortadan kaldırılması gerekir. Daha sonra yara iyileşmesi için uygun yara ortamı sağlanmalı ve iyileşmeyi uyarıcı gerekli müdahaleler yapılmalıdır. Günümüzde kullanılan modern yara bakım ürünleri, büyüme faktörleri ve kök hücre tedavileri bu şartları sağlayarak iyileşme sürecini hızlandırmaktadır. Ancak yaranın ihtiyaçlarını tespit edebilmek ve uygun malzemeleri doğru şekilde kullanabilmek için bilgi ve tecrübe gereklidir. Ayrıca çoğu zaman yaraların kapatılması için plastik cerrahinin uzmanlık konusu olan doku nakillerine de ihtiyaç duyulmaktadır.